پنتاگون برنامه‌های نشست ضدایرانی در ریاض را تشریح کرد

پنتاگون برنامه‌های نشست ضدایرانی در ریاض را تشریح کرد

به گزارش گروه بین‌الملل مهندسی ترافیک و حمل و نقل، یک مقام وزارت دفاع آمریکا درباره موضوعاتی که در دستور کار سفر هیأت آمریکایی به ریاض برای شرکت در نشست ضدایرانی قرار دارد توضیحاتی ارائه کرد. در حال تکمیل…