استاندار فارس ضمن اعلام آمادگی هر گونه همکاری با مجمع مشورتی نظام مسائل کشور به لزوم شناخت ظرفیت‌های استان فارس و بررسی و پیگیری جدی سند آمایش سرزمینی در این استان خبر داد.

لزوم شناخت و بهره وری از ظرفیت نخبگان جوان در استان فارس

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از شیراز، دبیر مجمع مشورتی نظام مسائل کشور در استان فارس در دیدار با استاندار فارس، ضمن تشریح اهداف و فعالیت‌های مجمع اظهار داشت: مجمع مشورتی نظام مسائل کشور یک مجمع نخبگانی است که ذیل نظارت‌ میدانی مجلس شورای اسلامی و همسو با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در استان فعالیت دارد.

محمد پروین با اشاره به ظرفیت‌های مختلف استان فارس در حوزه‌های مختلف افزود: هدف ما برنامه ریزی و شناخت نقاط قوت و ضعف در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مناطق شهری و روستایی در سطح استان است و بدون شک این شناسایی ظرفیت‌ها و ضعف‌ها برنامه ریزی و پیگیری به موقع و اثرگذاری را به دنبال دارد.

وی از ظرفیت نخبگانی به وجود آمده به عنوان حلقه میانی مردم و مسؤولان یاد کرد و گفت: توان نخبگانی اقشار مختلف در استان فارس امری بدیهی است اما سازماندهی و استفاده از این ظرفیت نیز بسیار مهم است که  امیدواریم با حمایت شما به عنوان مقام عالی اجرایی استان این مهم محقق شود و شاهد رشد و توسعه همه جانبه در سطح استان پهناور فارس باشیم و استعدادهای بالقوه استان با تلاش و استفاده از راهکارهای نخبگان به فعلیت برسد.

استاندار فارس نیز در این دیدار ضمن استقبال از ظرفیت نخبگانی ایجاد شده در مجمع مشورتی نظام مسائل کشور، اظهار داشت: بررسی فرصت‌ها و شناسایی منابع و ظرفیت‌ها امری مهم و ضروری است که امیدواریم در سایه تعامل و مشورت عملیاتی شود.

محمد هادی ایمانیه با اعلام آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان برای همکاری با مجمع مشورتی نظام مسائل کشور تصریح کرد: ما نیز با تمام توان در پیشبرد اهداف مجمع و برنامه‌هایی که به رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی و… در سطح استان منجر شود در کنار شما هستیم و در جلسات آینده در مورد جزئیات بیشتر گفتگو خواهیم داشت.

چگونگی پیشبرد سند آمایش سرزمینی استان فارس از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد و بررسی بیشتر موضوع به نشست‌های بعد با حضور نخبگان جوان موکول شد.

پایان پیام/ د