فهرست بهای واحد پایه ۲۹ رشته فنی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکاران در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

فهرست بهای واحد پایه ۲۹ رشته فنی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه کشور‏‏،‏‏‏ این سازمان فهرست بهای واحد پایه ۲۹ رشته فنی را برای اجرا در سال ۱۴۰۲ در پایگاه اطلاع‌رسانی نظام فنی و اجرایی کشور منتشر کرد. این ۲۹ رشته شامل رشته‌های ابنیه؛ مرمت بناهای تاریخی؛  تأسیسات مکانیکی؛ تأسیسات برقی؛  توزیع نیروی برق؛  نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق؛ خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق؛ پست‌های انتقال و فوق توزیع نیروی برق؛ خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق؛ خطوط انتقال آب؛ شبکه توزیع آب؛ راه، راه‌آهن و باند فرودگاه؛ چاه؛ آبیاری و زهکشی؛ بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب؛ تجهیزات آب و فاضلاب؛ سدسازی؛ بهره‌برداری و نگهداری از شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب؛ نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن؛ راهداری؛ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر؛ شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب؛ بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات برقی‏، کنترلی و ابزار دقیق تأسیسات آب و فاضلاب؛ انتقال و توزیع آب روستایی؛ ساخت و ترمیم قنات؛ کارهای دریایی و ساحلی؛ حفاری اکتشافی؛ آبخیزداری و منابع طبیعی و آبیاری تحت فشار است. سازمان برنامه و بودجه کشور، این فهرست بهاها را برای استفاده دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکاران، به استناد ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور و ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، تهیه و منتشر کرده است و برای برآورد هزینه کارهایی که تأمین مالی تمام یا بخشی از آنها از محل وجوه عمومی باشد و فرایند ارجاع کار آنها بعد از ابلاغ این بخشنامه‌ها شروع می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند. دریافت فایل فهرست بهاهای یادشده از این لینک ممکن است. پایان پیام/