مدیرعامل باشگاه استقلال پذیرفت که چک 5 میلیارد تومان دو بار پرداخت شده و برای بازگرداندن این پول تا 31 فروردین درخواست مهلت کرد.

فتح‌الله‌زاده برای بازگرداندن 5 میلیارد تومان مهلت خواست

به گزارش خبرنگار ورزشی مهندسی ترافیک و حمل و نقل، در مناظره برنامه فوتبال برتر که هفته گذشته بین علی‌ فتح‌الله‌زاده، مدیرعامل استقلال و قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد. قربان‌زاده مدعی شد که مدیرعامل باشگاه استقلال وجه چک‌هایی به مبلغ 5 میلیارد تومان را دو بار از باشگاه دریافت کرده است. در آن برنامه فتح‌الله‌زاده این موضوع را نپذیرفت، اما امروز اعلام شده که او قبول کرده این پول دوبار پرداخت شده اما این کار را صاحبان چک کرده اند نه او، از سویی دیگر علی فتح‌الله‌زاده از سازمان خصوصی‌سازی تا روز 31 فروردین مهلت خواست تا 5 میلیارد تومان را به باشگاه برگرداند! امروز نیز سازمان خصوصی‌سازی بیانیه جدیدی دیگری علیه مدیرعامل استقلال صادر و اعلام کرد  230 هزار یورو بدون سند مالی به فتح‌الله‌زاده پرداخت شده است. پایان پیام/