علی کریمی بار دیگر دست به کار شد و این بار تصویری از هند را به ایران نسبت داد.

علی کریمی این بار تصویر قدیمی از هند را به ایران نسبت داد

از شایعه تا واقعیت: تصویری از تحصیل دانش‌آموزان زیر پل چندی پیش مور توجه کاربران هندی قرار گرفته بود.

  اما به تازگی علی کریمی در ادامه سیاه‌نمایی ها و دروغ پردازی های خود و برای ضربه زدن به اعتماد عمومی این تصویر که قبلاً کاربران هندی منتشر کرده بودند را به ایران نسبت داده و خواسته تا همه آن را به اشتراک هم بگذارند.

  پیش از این نیز علی کریمی، تصاویری از افغانستان و پاکستان را به ایران نسبت داده بود(اینجا و اینجا).

  پایان پیام/