دسته: یادداشت

جنگ کثیف!

انبارلویی نوشت: مجموعه اخبار نشان می‌دهد ما وارد یک جنگ کثیف میکروبی و شیمیایی محدود…

قدم اول تحل …

نحوه مواجهه ما با پدیده‌ها، بخش زیادی از مسیری است که قرار است طی کنیم؛…