به مناسبت ۱۲ اسفند روز جهانی حیات وحش و با شعار «همکاری و مشارکت برای…