دسته: سیاست خارجی

ابراز تمای …

وزیر نفت ونزوئلا در دیدار وزیر امور خارجه با اشاره به تجربیات فراوان ایران در…

امیرعبدالل …

وزیر خارجه الجزایر در گفت‌وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان آمادگی این کشور برای برگزاری رایزنی‌های سیاسی…