کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص 95 را نشان می دهد و هم اکنون شاخص با عدد 86 در شرایط قابل قبول قرار دارد.

کیفیت قابل قبول برای هوای مشهد

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از مشهد، کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته، شاخص ۹۵ را نشان می دهد و هم اکنون شاخص با عدد ۸۶ در شرایط قابل قبول قرار دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه امامیه، چمن و الهیه با شرایط ناسالم به ثبت رسیده است. شایسته است همشهریان با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خارج نکردن خودروهای شخصی از منزل به بهبود کیفیت هوا کمک کنند. پایان پیام/