ستاره شناسان با استفاده از داده‌های موجود تلسکوپ هابل در دوره‌ای 12 ساله، متوجه وجود یک سیاهچاله در مرکز یک خوشه ستاره‌ای شدند.

کشف یک راز در دل فضا+ فیلم

به گزارش گروه علم و پیشرفت مهندسی ترافیک و حمل و نقل به نقل از یو‌اس‌تودی، خوشه ستاره‌ای درخشان «مسیه 4»، در فاصله 6هزار سال نوری از زمین، حاوی صدها هزار ستاره است. اکنون، ناسا با استفاده از تلسکوپ فضایی، سیاهچاله‌ای با جرم حدود 800 برابر خورشید در مرکز خوشه ستاره‌ای را کشف کرد.

ادواردو ویترال از موسسه علوم تلسکوپ فضایی که مأموریت های علمی این ابزار را انجام می دهد، در بیانیه ای گفت: «شما نمی توانید این نوع کشف علمی را بدون هابل انجام دهید».

سیاهچاله‌ها دارای جرم غیرقابل تصوری هستند، با کشش‌های گرانشی آنقدر قوی که حتی نور هم نمی‌تواند از آن فرار کند. پس چگونه محققان شواهدی از یک شی غیرقابل مشاهده را آشکار کردند؟ ناسا توضیح داد که آنها به مشاهدات هابل از مسیه 4 در یک دوره 12 ساله توجه و چگونگی حرکت ستاره ها در نزدیکی هسته خوشه را ردیابی کردند( مانند زنبورهایی که در اطراف کندو ازدحام می کنند).

 

این تحقیق که اخیراً در مجله ام‌ان‌رَس منتشر شده است، مشخص کرد که احتمالاً حرکت ستاره ها تحت تأثیر یک مرکز گرانش قدرتمند است. آنها نمی‌توانستند رفتار ستاره ها را ناشی از نیروهای دیگر، مانند ستاره‌های متراکم در نزدیکی هسته، بدانند. شواهد به یک سیاهچاله منفرد اشاره داشت، چیزی نسبتا کوچک در میان مسیه 4 بزرگتر.