ناو رزمی تریکند نیروی دریایی کشور هندوستان، در اسکله منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت. در 4 روز اقامت ناو تریکند در بندرعباس، شناورهای نظامی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و این شناور رزمی هندی با انجام تمرینات رزمی در دریا، به تبادل تجربیات نظامی و عملیاتی می‌پردازند.

پهلوگیری ناو رزمی نیروی دریایی هندوستان در بندرعباس