براساس گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع فناوری هسته‌ای معرفی شدند.

پربازدیدترین مقالات علمی با موضوع فناوری هسته‌ای معرفی شدند

به گزارش گروه دانشگاه مهندسی ترافیک و حمل و نقل به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID، پربازدیدترین مقالات علمی نمایه شده در این پایگاه با موضوع فناوری هسته‌ای براساس میزان بازدید مخاطبان مشخص و معرفی شدند.  به مناسبت روز ۲۰ فروردین که روز ملی فناوری هسته‌ای نام‌گذاری شده است، به بررسی مقالات فارسی با موضوع فناوری هسته‌ای در حوزه‌های موضوعی مختلف خواهیم پرداخت. * معرفی مقالات پربازدید علمی با موضوع فناوری هسته‌ای جدول ۱، مقالات فارسی با موضوع فناوری هسته‌ای که بیشترین بازدید را داشته‌اند، نشان می‌دهد. براین اساس «استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق غنی‌سازی ایران»، «نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توسعه و اجرای حقوق بین‌الملل» و «شیوه‌های حقوقی بین‌المللی همکاری در انتقال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای» به‌ترتیب مقالاتی هستند که بیشترین بازدید را در موضوع فناوری هسته‌ای به‌خود اختصاص داده‌اند. مقاله «استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق غنی‌سازی ایران» در سال ۱۳۹۴ توسط مجتبی بابایی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور نگارش شده است. این مقاله در مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است. در مقاله مذکور به گرایش استفاده از صلح‌آمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هسته‌ای و وقوع جنگی هسته‌ای در جامعه بین‌المللی اشاره دارد. منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای همه اعضاء مجاز دانسته و خلع سلاح هسته‌ای ستون اصلی این معاهده را تشکیل می‌دهد. در ادامه مقاله به این موضوع می‌پردازد که مفهوم، دامنه و حدود حقوق و تعهدات دولت‌های عضو در رابطه با موارد ذکرشده همواره از مسائل مورد اختلاف گروه‌های مختلف کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای و کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای بوده است. تنازع بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از موضوعات مورد اختلاف است. در آخر این مقاله به این نتیجه می‌رسد که استفاده از انرژی هسته‌ای حق عام است که کلیه کشورها از آن برخوردارند. اما در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هسته‌ای محدود شده است. هر دولت تا زمانی که تعهدی را نقض نکرده از کلیه حقوق خود ازجمله غنی‌سازی اورانیوم برخوردار است. جدول ۱. مقالات فارسی پربازدید با موضوع فناوری هسته‌ای

* معرفی مجلات علمی پربازدید با موضوع فناوری هسته‌ای مجله «علوم و فنون هسته‌ای»، «سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» و «مطالعات روابط بین‌الملل (پژوهشنامه روابط بین‌الملل)» به‌ترتیب مجلاتی هستند که بیشترین تعداد مقالات فارسی مرتبط با فناوری هسته‌ای را منتشر کرده‌اند. بیشتر مقالات فارسی مرتبط با موضوع فناوری هسته‌ای مربوط به موضوعات علوم سیاسی، فیزیک و فقه و حقوق هستند. توزیع موضوعی مقالات مرتبط با فناوری هسته‌ای نشان می‌دهد که بیشتر مقالات این موضوع مربوط به حقوق و علوم سیاسی هستند و بیشتر به موضوعات پیرامون انرژی هسته‌ای پرداخته شده تا اینکه مقاله‌ای با موضوع اصلی چاپ شود. * کلمات کلیدی مقالات فارسی با موضوع فناوری فضایی کلمات کلیدی عصاره هر مقاله است و نویسنده موضوعات مقاله خود را در کلمات کلیدی نشان می‌دهد. شکل ۱، کلمات کلیدی به‌کار رفته در مقالات فارسی با موضوع فناوری هسته‌ای را نشان می‌دهد. براین اساس «جمهوری اسلامی ایران»، «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» و «برنامه هسته‌ای ایران» پرتکرارترین کلمات کلیدی در مقالات با موضوع فناوری هسته‌ای هستند. می‌توان چنین نتیجه گرفت که مقالات با موضوع فناوری هسته‌ای بیشتر بر حقوق ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ای و وجه سیاسی برای دفاع از آن تاکید دارد.  

  شکل ۱. کلمات کلیدی به کار رفته در مدارک علمی با موضوع فناوری هسته‌ای * پیوست ۱. جهت ورود به صفحه مقالات پربازدید با موضوع فناوری هسته‌ای روی عنوان مقاله کلیک کنید. * استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر حق غنی‌سازی ایران * نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توسعه و اجرای حقوق بین‌الملل * شیوه‌های حقوقی بین‌المللی همکاری در انتقال فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای * قابلیت بازدارندگی هسته‌ای ایران از چشم‌انداز نوواقع‌گرایی * انجام مطالعات اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه‌های فسیلی و هسته‌ای و ارائه گزینه بهینه پایان پیام/