اروپا با اقدامات سمبولیک در توجیه و سر پوش نهادن بر ناتوانی‌های خود است. چرا که پیش از این تحریم‌ها سپاه در ارتباط با کشورهای مذکور بهرمندی خاصی دارا نبوده است که با این قبیل محدودیت‌ها عرصه تنگ شده باشد.

وقاحت اروپایی

مهندسی ترافیک و حمل و نقل لرستان؛ فریبرز حاتمی کارشناس مسائل بین الملل در یادداشتی برای مهندسی ترافیک و حمل و نقل نوشت؛ روزی که چشم اروپائیان بر دستان پاسداران ومدافعان حرم دوخته شده بود تا ریشه داعش را بخشکانند ریشه‌ای که خودشان اسباب دواندن آن را فراهم نموده بودند امروز در عین وقاحت ائتلافات اروپایی در پی تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند تحریمی که کوچکترین تاثیری در مناسبات این نهاد مردمی ندارد و خدشه‌ای بر اهداف و ماموریت‌های آن وارد نمی‌سازد. عداوت با دین، مظاهر دینی و اسباب قوام و دوام دین نزد اروپائیان سابقه کهن دارد و در قرن اخیر کانون دین ستیزی آنها بر دین مبین اسلام متمرکز بوده است. سپاه با اشرافیت در زمینه‌های مختلف سیاسی و تحولات منطقه‌ای و شناسایی چهره واقعی دشمن و روش‌های مبارزه آن همواره در صف اول خنثی سازی برنامه‌های استکبار جهانی به کارگردانی ایالت متحده و بازیگری اروپائیان قرار داشته است. بطور طبیعی انتظاری از دشمن غیر از بروز دشمنی وجود ندارد. و اما هجمه اخیر بدنبال شکست اخیر است که نصیب اجماع ۵۴ کشور متخاصم با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، مجموعه اقدامات بیهوده‌ای که دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای آنها در پی نداشته است. تحریم سپاه پاسداران برای انحراف اذهان از شکست واقع شده است که آنها را ناگزیر می‌سازد برای پاسخ به افکار عمومی اقداماتی را در دستور کار داشته باشند. اروپا با اقدامات سمبولیک در توجیه و سر پوش نهادن بر ناتوانی‌های خود است. چرا که پیش از این تحریم‌ها سپاه در ارتباط با کشورهای مذکور بهرمندی خاصی دارا نبوده است که با این قبیل محدودیت‌ها عرصه تنگ شده باشد و تنها و تنها صفحه‌ای بر صفحه‌های عداوت کینه و دشمنی غربیان افزوده شده که اهمیت خاصی نخواهد داشت. بدون تردید اینگونه افعال فاقد بار مبنائی است و در مغایرت با اصول و حقوق بین المللی است و ضمن محکم سازی عزم و اراده ملت در حمایت از سپاه پاسداران مصداق آیه شریفه، «فاستقم کما امرت من تاب معک»، است و این نهاد مقدس را از مبارزه با ستمگران و گسترش جامعه توحیدی منحرف نخواهد ساخت و عزم پاسداران را از دفاع از حدود وثغور انقلاب اسلامی راسخ تر می‌سازد. پایان پیام/