تیم الاتحاد عربستان در چارچوب مسابقات باشگاهای آسیا و برای دیدار با تیم سپاهان عصر امروز وارد اصفهان شد.

ورود تیم الاتحاد عربستان به «اصفهان»