معاون وزیر ورزش در رابطه با قبول استعفای هاشم صیامی از فدراسیون دوومیدانی توضیحاتی را بیان کرد.

واکنش پولادگر به ابهام درباره قبول استعفای صیامی و انتصاب داوری در فدراسیون دوومیدانی

سید محمد پولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی مهندسی ترافیک و حمل و نقل، در خصوص غیر قانونی بودن پذیرش استعفای رئیس فدراسیون دو و میدانی از سوی وزارت ورزش اظهار داشت: اول از همه باید بگویم که اتفاقاتی در شیراز افتاد ابعاد رسانه‌ای گسترده‌ای به وجود آورد و اکثر مردم مؤمن با وزارت ورزش تماس می‌گرفتند و از این موضوع دل‌خور بودند نه به جهت اینکه چرا مسابقه برگزار شده بلکه اتفاقاتی که به صورت هنجارشکن رخ داده است به نام ورزش بوده واقعاً اگر بگوییم که ورزشکاران نقشی داشتند من نمی‌توانم چنین مسئله‌ای را بیان کنم اما بخش عمده‌ای از کسانی که در فیلم‌های منتشر شده دیدیم که هنجارشکنی کرده بودند حتی شماره دوندگی هم نداشتند. افرادی که این موضوع را رقم زدند خارج از قضیه مسابقه دو و میدانی در شیراز بود. وی افزود: صیامی به دلیل اینکه در شیراز حضور داشت و شاهد عینی اتفاقات بوده است وزارت ورزش و جوانان از او خواست تا در این خصوص بیانیه‌ای صادر کند و برخورد کند. اما او شخصاً اظهار کرده بود که من از سمت خودم استعفا می‌دهم و بعد از آن موضوع هم استعفا کرد. طبق اساسنامه‌ای که وجود دارد اگر رئیس فدراسیون استعفا دهد رئیس مجمع می‌تواند سرپرست به جای او انتخاب کند تا انتخابات جدید برای آن فدراسیون صورت بگیرد. اینها همه طبق اساسنامه هست و هیچ چیزی مغایر اساسنامه اتفاق نیفتاده است.  پایان پیام/