هزاران نفر در مرکز مونیخ علیه کنفرانس امنیتی که در این شهر در حال برگزاری است تظاهرات کردند و خواستار صلح و توقف کمک‌های نظامی به اوکراین شدند.

هزاران نفر در مرکز «مونیخ» علیه کنفرانس امنیتی تظاهرات برپا کردند+فیلم

به گزارش گروه بین‌الملل مهندسی ترافیک و حمل و نقل، کنفران امنیتی مونیخ در حالی برگزار می‌شود که هزاران معترض با تجمع در میدان «کارلسپلاتز» در مزک «مونیخ»  تظاهرات برپا کردند و شعارهایی علیه کمک نظامی به اوکراین سر دادند و خواستار صلح شدند.