نخستین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران «رصتا» از یازدهم الی چهاردهم اسفند ماه درمحل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

نخستین نمایشگاه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران «رصتا»