یک نماینده کنگره آمریکا از اینکه دولت برزیل مانع پهلوگیری ناوهای ایران در بندر «ریودوژانیرو» نشده ابراز ناخرسندی کرد.

ناخرسندی قانونگذار آمریکایی از عدم اقدام برزیل علیه ناوهای ایران

به گزارش گروه بین‌الملل مهندسی ترافیک و حمل و نقل، یک نماینده کنگره آمریکا از اینکه دولت  «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا»، رئیس‌جمهوری برزیل مانع از پهلوگیری دو ناو ایران در بندر «ریودوژانیرو» نشده ابراز ناخرسندی کرده است.  در حال تکمیل…