نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت: مهارت و اقتصاد ارکان اصلی توسعه هر کشور است در این راستا نیازمند ایجاد نهضت مهارت‌افزایی در کشور هستیم.

مهارت و اقتصاد ارکان اصلی توسعه هر کشور است

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از سننندج، محمدرسول شیخی‌زاده در دیدار با سید علی علوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با بیان اینکه اقداماتی که طی چند سال اخیر در مجموعه فنی و حرفه‌ای کردستان نوید بخش آینده‌ای روشن در حوزه آموزش‌های مهارتی در شهرستان قروه است.وی افزود: در جنگ اقتصادی محور اصلی تولید است و آموزش‌های مهارتی زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری در تولید و بهبود کیفیت تولیدات داخلی است. نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ایجاد نهضت مهارت افزایی در کشور اظهار داشت: زیرساخت های لازم برای ایجاد و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی مهیا شود.

ایجاد اکوسیستم علم و فناوری در حوزه سنگ در قروه

شیخی‌زاده گفت: در آینده‌ای نزدیک اکوسیستم علم و فناوری در حوزه سنگ در شهرستان قروه ایجاد می‌شود. وی افزود: شهرستان قروه باید به عنوان سرآمد و پایلوت حوزه سنگ کشور شناخته شود و در این راه باید کلیه دستگاه‌های اجرایی استان سهیم باشند. نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای بیان کرد: توسعه بیش از پیش آموزش‌های مهارتی در شهرستان های قروه و دهگلان به عنوان یک مطالبه عمومی پیگیری خواهد شد و در این راه برای جذب اعتبارات لازم تلاش خواهیم کرد.

ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه آموزش‌های مهارتی

سیدعلی علوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان نیز در سخنانی توسعه آموزش‌های مهارتی را زمینه ساز توسعه همه جانبه استان کردستان دانست و اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد یکی از ارکان اصلی توسعه کشور است.وی تصریح کرد: آموزش‌های مهارتی نقش سازنده‌ای در تحقق تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد ایفاء دارد.علوی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه آموزش‌های مهارتی در سطح استان در حقیقت سرمایه‌گذاری مطمئن در راستای برون رفت از مشکل بیکاری استان است.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با نگاه ویژه نمایندگان مردم استان در مجلس به حوزه آموزش‌های مهارتی شاهد کمک به توانمندسازی مهارتی جوانان کردستانی بر اساس نیاز واقعی بازارکار در این استان باشیم.

46