معاون رئیس‌جمهور در امو ز زنان و خانواده، در آغاز طرح فراگیر حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو، بر لزوم حمایت ویژه و اعطای تسهیلات مسکن به خانواده‌های دارای فرزند سه قلو به بالا تاکید کرد.

لزوم اختصاص تسهیلات مسکن به خانواده‌های دارای فرزندان ۳ قلو

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل، انسیه خزعلی با اشاره به ضرورت حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چهار قلو و ارائه تسهیلات مسکن به آنان گفت: این حمایت هم از جهت شکرگزاری از این نعمت الهی بوده و هم ایجاد انگیزه برای سایر خانواده‌ها در اهمیت دادن به جوان‌سازی جمعیت به عنوان مسئله اساسی کشور است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد چهار قلوها محدود بوده است اعطای مسکن را از این خانواده‌ها شروع کردیم و امیدوار هستیم شرایطی فراهم شود که این مسئله توسعه پیدا کند و شامل خانواده‌های سه قلو حتی به صورت تسهیلات ویژه امکان‌پذیر باشد. پایان پیام/