عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما قوانینی همچون بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم که اجرای کامل این قانون‌ها ما را در رسیدن به هدفمان در بحث رشد تولید یاری خواهد کرد.

قادری: با اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار شاهد رونق در بخش تولید خواهیم بود

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهندسی ترافیک و حمل و نقل با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام سال کاهش تورم و رشد تولید از سوی رهبر معظم انقلاب گفت ما قوانین مختلفی همچون قانون بهبود فضای کسب و کار قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را در حوزه تولید داریم که اگر به خوبی اجرا شوند مشاهده پیشرفت های قابل توجهی در این حوزه خواهیم بود. وی افزود: کاهش تورم و رشد تولید تنها کار قوه مجریه نیست و قوای دیگر نیز باید در کنار قوه مجریه و همراه با آن باشند تا ما بتوانیم به هدف آن در کاهش تورم و رشد تولید دست پیدا کنیم. به عنوان مثال قوه قضاییه می‌تواند با اقدامات به موقع و به جای خود گام های موثری در ارتباط با بحث تولید و ایجاد رشد و رونق در این حوزه بردارد. قادری خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی و اتاق اصناف نیست و به جای اینکه در کنار بنشینند و انتقاد کنند باید وارد گود شوند و دولت را در بحث کاهش تورم و رشد تولید یاری رسانند. وی افزود: باید با تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و حمایت از تولیدکنندگان ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان را پایین بیاوریم و از این طریق زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کنیم. پایان پیام/