فیلم| گزارش خبرنگار فارس از حال و هوای مردم قزوین در «پنجاه بدر»

فیلم| گزارش خبرنگار فارس از حال و هوای مردم قزوین در «پنجاه بدر»