فیلم| مهمان‌نوازی کرمانی‌ها از زائران پاکستانی اربعین

فیلم| مهمان‌نوازی کرمانی‌ها از زائران پاکستانی اربعین