فیلم| سقوط بهمن در گردنه تاراز و تلاش راهداران برای بازگشایی مسیر

فیلم| سقوط بهمن در گردنه تاراز و تلاش راهداران برای بازگشایی مسیر