مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال گفت: مصوبه سال 2016 درباره بازی‌های ایران و عربستان در زمین بی‌طرف همچنان پابرجاست؛ اما وزیر امور خارجه همین امروز در حال رایزنی با همتای سعودی خود برای رفع این مشکل است؛ رؤسای فدراسیون‌های ایران و عربستان نیز عقیده دارند شرایط عادی و مطلوب است و باید تغییراتی در این مصوبه رخ دهد.

فیلم| توضیحات تاج درباره دیدارهای ایران و عربستان در زمین‌ بی‌طرف