فیلم| تصاویری از لاشه ریزپرنده‌های منهدم شده در اصفهان

فیلم| تصاویری از لاشه ریزپرنده‌های منهدم شده در اصفهان