فیلم| آیین طشت‌گذاری در بقعه شیخ صفی؛ اوج اخلاص و عشق عزاداران حسینی

فیلم| آیین طشت‌گذاری در بقعه شیخ صفی؛ اوج اخلاص و عشق عزاداران حسینی