فیلم| آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده خوی از زبان وزیر کشور

فیلم| آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده خوی از زبان وزیر کشور