نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از آموزش‌های تکمیلی مورد حمایت وزارت علوم با نیازها و مصالح کشور منطبق نیست گفت: متاسفانه رابطه بازار کار و آموزش عالی از هم گسیخته است.

فرهنگی: افرادی غیرهمسو با سیاست‌های دولت در دانشگاه‌ها حضور دارند/  رابطه بازار کار و آموزش از هم گسیخته است

به گزارش خبرنگار سیاسی مهندسی ترافیک و حمل و نقل، رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 20 دی در تشریح گزارش این کمیسیون درباره دو سوال ملی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس از وزیر علوم اظهار کرد: علت عدم توجه به توسعه و حمایت از آموزش‌های کاربردی مهارت مرتبط با مشاغل موجود در کشور و عدم رسمیت دادن به آن‌ها چیست؟ برنامه وزارت علوم برای اصلاح فرآیند و تجدید نظر در اجرای شیوه های روش های کنونی که باعث افت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و عدم همسویی آن ها با سیاست های دولت شده است، چیست؟ حاجی پور در ادامه با اشاره نتیجه بررسی کمیسیون آموزش گفت: در اجرای ماده 207 آیین نامه داخلی مجلس سوال های فوق در جلسه علنی 26 آبان کمیسیون با حضور 16 نفر از نمایندگان این کمیسیون و نماینده سوال کننده از وزیر علوم مطرح و نظرات آن ها از پاسخ های ارائه شده وزیر علوم، کمیسیون قلمرو سوال ها را ملی تشخیص داده و گزارش سوال جهت اعلام وصول برای بررسی در جلسه علنی ارسال شد. محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در تشریح سوال خود از وزیر علوم گفت: حدود یک سال این سوال در کمیسیون بوده است. یعنی هم وزارت علوم فرصت داشته اقداماتی انجام بده و کیمسیون هم می تونست زودتر مطرح کند اما یک سال به طول انجامید سوال اول مربوط به آموزش‌های مهارتی و عدم توجه وزارت علوم به این مسئله است. ما هم بازار کار داریم و هم آموزش عالی که رابطه آن ها از هم گسیخته است؛ در حالی که تجارب مختلفی در کشورها داریم که این ایراد را رفع کرده اند.  بخش قابل توجهی از آموزش‌های تکمیلی که مورد حمایت وزارت علوم است با نیازها و مصالح کشور منطبق نیست. لازم است برای رسمیت دادن به آموزش های کاربردی و نظارت بر آنها اقدام شود.  فرهنگی در بخش دوم تشریح سوال خود با توجه به پاسخ های وزیر علوم گفت: صحبت های وزیر علوم بیشتر تشریح اقدامات وزارتخانه بود نه در پاسخ به سوالات. وی افزود: دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای تقریباً رها شده و هیچ حرکتی برای تقویت آن ها وجود ندارد، بنابراین در زمینه مهارت آموزی و جذب دانشجویان برای بازار کار حرکت و اقدام خاصی را شاهد نیستیم. در بخش آموزش‌های مهارتی هیچ حرکتی وجود ندارد و اگر با مذاکره قرار بود اتفاق بیفتد، قدمی برداشته می‌شد اما نشد. فرهنگی خطاب به رئیس جمهور و وزرا گفت:  آقایان باید بپذیرند که افرادی غیرهمسو با سیاست‌های دولت در دانشگاه ها حضور دارند. پایان پیام/