مخاطبان خبرگزاری فارس از مسئولان ایران‌خودرو خواسته‌اند تا دلایل افزایش قیمت خودروها براساس پیوست مصوبه جلسه 574 شورای رقابت، به‌صورت کامل و با جزئیات برای مصرف‌کنندگان تشریح شود.

‌فارس من|‌‌ مطالبه تشریح ‌دلایل افزایش قیمت‌‌های ایران‌خودرو بر اساس پیوست مصوبه 574 ‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهندسی ترافیک و حمل و نقل مخاطبان مهندسی ترافیک و حمل و نقل با ثبت پویشی با عنوان «لزوم شفاف سازی افزایش قیمت خودروها در مصوبه 574 شورای رقابت» عنوان کرده‌اند که پیرو پیوست مصوبه جلسه 574 شورای رقابت مورخ 16 خرداد 1402، با موضوع بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری جدید، شرکت ایران خودرو قیمت محصولات خود را افزایش داد و این در حالی است که این شرکت خودروساز هیچگونه توضیحی در مورد تغییرات آپشن های اجباری و اختیاری که مقادیر قابل توجهی به قیمت کارخانه‌ای خودروها افزوده نداده است.  براین اساس مخاطبان مهندسی ترافیک و حمل و نقل از مسئولان شورای رقابت و همچنین مسئولان ایران خودرو خواسته‌اند در مورد پیوست مصوبه 574 توضیحاتی ارائه شود تا دلایل تصویب این مصوبه از سوی شورای رقابت برای مصرف‌کنندگان شفاف شود و از طرفی خودروساز نیز توضیح دهید که چه تغییراتی را بر روی خودرو اعمال کرده موجب افزایش قیمت خودرو شده است.   

  به گزارش فارس، شورای رقابت در مورخ 16 خرداد 1402 پیوست مصوبه جلسه 574 با موضوع بررسی قیمت ناشی از تغییرات اجباری و اختیاری جدید را ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه قیمت 28 محصول ایران خودرو شامل تغییر شد به طوری که قیمت 3 محصول این شرکت براساس مصوبه شورای رقابت مشمول کاهش قیمت شد و 25 محصول دیگر نیز مشمول افزایش قیمت شد.  براین اساس مخاطبان مهندسی ترافیک و حمل و نقل در پویش ثبت شده از مسئولان شورای رقابت می خواهند که به طور شفاف توضیح دهند که برچه اساسی مجوز تغییرات قیمت را به خودروساز داده‌اند.  ‌پس از ابلاغ این مصوبه شرکت خودرو ساز نیز فهرست جدید قیمت محصولاتش را اعلام کرد.   

  متعاقب انقضای مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا مورخ ۱۴۰۰.۰۷.۲۸، پس از جلسات مکرر با حضور همه ذینفعان بازار خودرو از جمله نمایندگان وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار، خودروسازان، انجمن‌های مربوطه، بانک مرکزی و غیره، دستورالعمل خودرو با در نظر گرفتن جمیع جوانب به رأی گذاشته و با اتفاق آراء اعضا به تصویب رسید. براین اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء مصوب شد و این دستورالعمل در مورخ 11 بهمن 1401 ابلاغ شد.  براساس این گزارش در متن دستورالعمل تنظیم بازار خودرو آمده است: با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص‌های متمرکز، تقاضای انباشته در بازار،‌ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 ، بند (3) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9 که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو در جلسه شماره 543 مورخ 1401.11.11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری تصویب شد پایان پیام/