برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستارحمایت شورای انضباطی دانشگاه‌ها از آمران به معروف شدند.

فارس من | دانشگاهیان خواستارحمایت شورای انضباطی دانشگاه‌ها از آمران به معروف

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه مهندسی ترافیک و حمل و نقل، برخی کاربران سامانه فارس من با ثبت پویشی در این سامانه خواستار حمایت شورای انضباطی دانشگاه‌ها از آمران به معروف شدند. این کاربران در پویش خود آورده‌اند: « در مواردی دانشجوهای مومن و انقلابی مورد آزار و اذیت و فحاشی و هرگونه اهانتی از طرف قشر کمتر مذهبی دانشگاه قرار می‌گیرند. ریاست دانشگاه، معاونت فرهنگی، شورای انضباطی در برخی دانشگاه‌ها و اعضای شوراهای انضباطی به جای کمک به حل اختلاف موضوع، به نفع قشر کمتر مذهبی عمل می‌کنند و حق دانشجوی مذهبی تضییع می‌شود. از وزارت علوم و وزارت بهداشت می‌خواهیم، پایبند به قانون باشند و از قشر مذهبی دانشگاهی حمایت کنند.» محمدفرزام سردبیر این پویش سامانه فارس من در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه مهندسی ترافیک و حمل و نقل گفت: با توجه به شرایط سال گذشته کشور، دانشجویان مذهبی از طرف دانشجویان غیرمذهبی مورد فشار و فحاشی قرار‌ گرفتند، دانشجویان مذهبی دانشگاه درصدد آرام کردن دانشگاه بوده‌اند. وی افزود: دانشجویان انقلابی دانشگاه‌ها خواسته مشروعی دارند، می‌خواهند در فضایی که عاری از هرگونه ناملایمتی‌ است، بتوانند درسشان را ادامه دهند و فضای آرامی برای طرفین باشد، شورای انضباطی دانشگاه‌ها به جای کمک به حل اختلاف دانشجویان دانشگاه‌ها از دانشجویان انقلابی درخواست می‌کنند، از شکایت خود صرف نظر کنند. سردبیر این پویش در پایان گفت: دانشجویی که شکایت می‌کند، تمام مسوولین و معاونت‌ها یک جانبه به دانشجو فشار می‌آورند که از شکایت خود صرف نظر کند، به نظرم الزامی ندارد که قشر مذهبی همیشه کوتاه بیاید. پایان پیام/