فرماندار اردبیل گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد مسکن طرح ملی در شهرستان اردبیل با نام شهید سلیمانی آغاز شده است تا در زمان مقرر به متقاضیان تحویل داده شود.

عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد مسکن ملی در شهرستان اردبیل شروع شده است

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از اردبیل، سید محمد اعتماد اعجازی عصر امروز در جریان بازدید از عملیات اجرایی طرح ملی مسکن در شهرستان اردبیل اظهار کرد: توافق لازم جهت تامین ۵۷۰ هکتار زمین برای ساخت طرح نهضت ملی مسکن تامین شده که ۱۰ هزار واحد آن در مرحله جدید درشهرستان مشخص شده و زیرساخت لازم برای تکمیل مسکن در این اراضی فراهم می‌شود. وی افزود: قرار است  زمینی در نزدیکی این اراضی مشخص شود و حدود ۱۰ هزار واحد نیز در مرحله بعد در این اراضی احداث شود و حدود ۳۲ هزار متقاضی طرح ملی مسکن در شهرستان اردبیل در مرحله جدید تایید شدند که ازاین تعداد حدود ۲۱ هزار نفر آورده اولیه خودرا پرداخت کرده‌اند. فرماندار اردبیل بیان کرد: برای ایجاد زیرساخت‌های آماده‌سازی این اراضی حدود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد که یکی از پروژه‌های مهم در شهرستان اردبیل است.  اعتماد اعجازی گفت: طرح ملی مسکن شهرستان اردبیل در اندیشه  ۲ پیله سحران هم ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال تکمیل است که قرار است در زمان مقرر تحویل متقاضیان داده شود و عملیات اجرایی طرح ملی مسکن  ۴۶۰ واحدی اندیشه ۳ شهرستان اردبیل هم درحال تکمیل است. پایان پیام/