تاجیکستان و عربستان سعودی زمینه‌های‌ توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش صنایع و استخراج معادن را مورد بررسی قرار دادند.

عزم تاجیکستان و عربستان برای توسعه همکاری‌های صنعتی

به گزارش خبرنگار مهندسی ترافیک و حمل و نقل در دوشنبه، در دیدار «اکرم کریمی» سفیر تاجیکستان در «ریاض» و «خالد بن صالح المدیفر» معاون امور معدنی وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی موضوعات توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش صنایع و استخراج معادن مورد بررسی قرار داده شد. دو طرف همچنین در رابطه به سایر زمینه‌های مورد علاقه متقابل بحث و تبادل نظر کردند. شایان ذکر است که عربستان سعودی طی مدت‌های اخیر برای بهبود روابط خود با تاجیکستان در زمینه‌های مختلف توجه زیادی نشان می‌دهد. افزایش تعداد بازدیدهای مقامات سعودی از «دوشنبه» با این موضوع مرتبط است. از جمله در روزهای پایانی سال 2022 «خالد بن عبدالعزیز الفالح» وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در رأس یک هیأت بلندپایه اقتصادی و تجاری وارد تاجیکستان شد و با مقامات عالی تاجیک از جمله «امامعلی رحمان»، رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. همزمان با این سفر همچنین دور جدید اجلاس کمیسیون مشترک بین‌دولتی و همایش سرمایه‌گذاری تاجیکستان و عربستان سعودی برگزار شد. کشاورزی، صنعت سبک و غذا، داروسازی، تولید مصالح ساختمانی، انرژی، گردشگری و بنیاد کارخانه‌های مشترک از بخش‌های مستعد برای همکاری‌های دوجانبه میان «دوشنبه» و «ریاض» است. پایان پیام/ح