مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: بر اثر صاعقه حدود 400 هکتار نیزارهای تالاب میقان دچار حریق شد.

صاعقه نیزارهای تالاب میقان را به آتش کشید

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از اراک یوسف یوسفی در حاشیه بازدید از تالاب میقان  که به منظور ارزیابی  مخاطرات زیست محیطی آتش سوزی اخیر در تالاب انجام گرفت، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس  بیان داشت: در ایران 226 تالاب شناسایی گردیده است  و تالاب میقان جزو ۸ تالاب اولویت‌دار سازمان حفاظت محیط زیست با سطح آبگیرحدود ۱۲۵۰۰  هکتار وسعت است. وی افزود:  اکوسیستم  تالابها در معرض عوامل تهدید کننده طبیعی و زیست محیطی بسیاری قرار دارند که سبب برهم خوردن تعادل اکولوژیکی آن میگردد که از آن جمله میتوان به آتش سوزی های عمدی و غیر عمدی  اشاره کرد واز سال 95 تاشهریور ماه ۱۴۰۱ تعداد 173 موردحریق در تالابها ی کشوررخ داده است که تالاب میانکاله با 39 بار آتش سوزی بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است وتالاب های میانگران،انزلی،هورالعظیم وزریوار دررتبه های بعدی قراردارند. یوسفی با بیان اینکه حادثه آتش سوزی اخیر در تالاب میقان از جمله تهدیدات اکولوژیکی است خاطر نشان کرد:   این اکوسیستم تالابی برای  دومین بار در اردیبهشت امسال به مدت 8 ساعت دچار حریق شد که 400 هکتار نی زارهای که حدود یک درصد از مساحت تالاب ومنطقه شکار ممنوع اطراف را شامل میشود در آتش سوخت و حدود یک میلیارد تومان خسارت به پوشش گیاهی منطقه وارد شدولی خوشبختانه با توجه به ماهیت گیاه نی که جزدسته گیاهان  علفی محسوب میشود و با توجه به ریشه های درهم تنیده آن در تالاب و شروع مجدد فصل رویش در آینده ای نزدیک شاهد سرسبز شدن نی زارها تالاب خواهیم بود. وی با بیان اینکه  تالاب میقان اراک به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ۲۲ تالاب بین‌المللی و یکی از ۱۰۵ منطقه مهاجرپذیر پرندگان مناطق مختلف دنیا است و سالانه تا ۲۰ هزار قطعه پرنده مهاجر به این منطقه کوچ و به زمستان گذرانی مشغول می‌شوند خاطرنشان کرد خوشبختانه در زمان آتش سوزی ، مهاجرت پرندگان تمام شده و مشکلی از این لحاظ وجود نداشت، وتخم‌گذاری پرندگان کنار آبزی  تالاب هم در نیمه دوم  اردیبهشت ماه و در مناظق خشک تالاب آغازمی‌شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در ادامه  گفت : بررسی و تحلیل یک تهدید زیست محیطی بدون شناخت کامل از منطقه تحت اثر ،میزان حساسیت محیط زیست متاثر و هم چنین ارزش های خاص محیط زیستی منطقه امکان پذیر نمی باشد و آتش سوزی در تالاب میتواند یک تهدید را به یک فرصت محیط زیستی مناسب برای تدوین و ترسیم برنامه ای جامع با مشارکت ،همکاری و همفکری  تمام دینفعان و مسئولین  به منظور جلوگیری از تکرار بحران های زیست محیطی  در نظر گرفت. پایان پیام