با آغاز فصل بهار و شکفتن شکوفه‌های بهاری بر تن درختان چهارمحال و بختیاری، جلوه‌ای دیگر از زیبایی‌های این استان خود‌نمایی کرده است. شکوفه به جوانهٔ درختان میوه‌دار گفته می‌شوند که در فصل بهار و پیش از رشد میوه‌ها پدید می‌آیند. شکوفه‌ها بیشتر سفید یا صورتی هستند و به وسیله حشرات گرده‌افشانی می‌کنند.

«شکوفه های بهاری» در چهارمحال و بختیاری