شهیدابراهیم بویرمحمد در بخشی از وصیت‌نامه خود آورده است “تقوا را رعایت کنید، نماز را اقامه کنید”.

شهیدابراهیم  بویرمحمد: تقوا را رعایت کنید

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از همدان، «شهید»؛ شاهد شهود عرفانی شد و نقش هرچه خوبی را در چهارفصل گیتی نمایان کرد و چشم ستارگان آسمان را روشن، ققنوس هشت جنت که هفت آسمان را مجذوب خود کرده است، همان عاشقی که در وادی مقدس عاشقی، پر پرواز گشود و فرشتگان را نوازشگر روح نابش کرد. «شهید»… همان ستاره‌ خاک‌نشین همیشه بیدار شب‌های خون و آتش که تا لمس شعله‌های بصیرت و حقیقت در مقتل عشق رزم عاشقانه کرد تا پیوندی ابدی در بزم عارفانه؛ عشق در منشور نور هشت هزار ستاره درخشان راه عاشقی، مأوای جاودانگی‌اش را به تصویر کشید تا درس استواری را در دل حادثه بر تارک تاریخ بنشاند، حالا می‌خواهیم هر روز را با نامی و یادی از این ستاره‌ها، شب کنیم و کار را با تبرک و مدد از این عارفان عاشق آغاز؛ باشد که ادای دینی باشد بر آن همه رشادت، شهامت، مجاهدت و شجاعت… برگ سبزی تحفه درویش، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. ۴۰۵۲/ تبرک لحظاتمان با شهیدابراهیم بویرمحمد بسم‌الله الرحمن الرحیم چند سفارش دارم برای خواهرانم و برادرانم. به شما توصیه رعایت تقوا و اقامه فریضه واجب نماز را دارم، نسبت به اهمیت دادن به این واجبات که ضامن سعادت دنیا و آخرت است هر چه کوشاتر و جدی‌تر عمل کنید که رضایت خدا و رسول او در آن است. پایان پیام/ ۸۹۰۰۱