حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رأس هیأتی به قطر،عمان و کویت سفر کرد.

سفر امیرعبداللهیان به قطر، عمان و کویت