موضوع حجاب انباشت نظام را مورد هدف قرار داده؛ یعنی کل سیاست اقتصادی نظام را با ازبین‌بردن مسئله اقتصاد که مسئله اصلی نظام است و مسئله مشروعیت، مقبولیت و هژمونی نظام را هدف گرفته است.

رسانه‌های بیگانه به دنبال بسط نافرمانی مدنی در خیابان‌ها

فارس پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- رادیو گفت‌وگو نوشت: برنامه زنده «امواج شبهه» شبکه رادیویی گفت‌وگو با حضور دکتر علیرضا داودی (کارشناس ارشد رسانه و علوم‌شناختی) و دکتر مرتضی محمدیان (کارشناس مسائل رسانه و سیاسی) به موضوع «نقش‌آفرینی رسانه‌های بیگانه با گذار از پروژه حجاب، هدف، تخریب و ترور» پرداخته شد. رسانه‌های بیگانه در صدد تعریف مصادیق جدید دکتر علیرضا داودی کارشناس ارشد رسانه و علوم‌شناختی گفت: رسانه‌های بیگانه معمولاً چهار سطح را راجع به پروژه‌هایی که عمدتاً پایه ایدئولوژیکی و میدانی دارند در دستور کار قرار می‌دهند، گام اول توسط این رسانه‌ها باز تعریف موضوعاتی است که لزوماً در جامعه به روایت کاملی عنوان نمی‌شود به همین دلیل مفهومی پر از ابهام و متشکل از عبارت‌های چندپهلو و دارای خاصیت چند قرائتی را راه می‌اندازند، همانند کلمه شهید از چند وقت پیش دیدیم که این رسانه‌ها سعی داشتند تا معنای شهید را در اذهان عمومی تغییر دهند. وی افزود: در گام دوم شروع به تعریف مصادیق جدید می‌کنند؛ یعنی زوایای جدیدی را تعریف می‌کنند که یا پس از پیروزی‌ها در فرا میدان رخ می‌دهد و یا هم‌زمان با شکست‌های افول صورت می‌گیرد، زمانی که به موضوع جورج تاون پرداخته شد و پس از آن اجلاس امنیتی مونیخ و منشور مهسا امینی شاهد این بودیم که فرایند مفهوم‌سازی هم‌زمان با طی مسیر افول و شکست ان‌ها مطرح می‌شود، بنابراین دیگر مسئله موضوع حجاب نیست؛ بلکه عبور از حجاب و ساخت یک‌سری از متغیر‌های نشئت‌گرفته از حجاب تلقی می‌شود. داودی عنوان کرد: در حقیقت مسئله حجاب تا جایی موضوع اصلی تلقی می‌شود که این تغییر را انجام ندادند، تغییر زمانی که اتفاق می‌افتاد و متغیر‌های جدیدی اضافه می‌شوند دیگر مسئله فراتر از حجاب و پوشش حرکت می‌کند. تجهیز نیرو‌ها در بازسازی سازمان تخریب این کارشناس ارشد رسانه و علوم‌شناختی در ادامه به تبیین مرحله سوم پرداخت و گفت: در این مرحله به دنبال بازسازی سازمان تخریب است که در این مرحله همیشه مجبور به پرداختن به آن هستند، سازمان تخریب دو گام اساسی دارد گام نخست تجهیز نیرو‌ها و جریانات داخلی برای طرح موضوعات ثانویه یا موازی است و عمدتاً نیز به سراغ افرادی می‌روند که ورشکسته سیاسی و یا دارای سمت اما دارای رفتار و روابط متناقض هستند که نمونه آن را در ارتباط یک خانم در دولت با یکی از رسانه‌ها مشاهده کردیم. وی ادامه داد: در گام دوم اقدام به رقیق کردن ریلی می‌کنند که مخاطب تحت عنوان شکست آن را پذیرفته است، بنابراین مسئله تخریب دو بعد پیدا می‌کند، یکی بعد موازی‌سازی و بعد دیگر پرداختن به ارتباطات و مسائلی است که در حال شکل‌گیری است. داودی گفت: مرحله پایانی مرحله ترور است، اولین گامی که بعد از تخریب در ترور بر می‌دارند، ترور تمامی اقداماتی است که برای سد کردن نوع تهاجم آن‌ها از خارج و امتدادشان از داخل صورت می‌گیرد، همانند قانون و مواجهه قانونی با برخی از موضوعات از این جا به بعد مجری، قانون، محیط اجرا و اجرا پذیرندگان را شروع به ترور می‌کنند در این مرحله هم ترور گرم و هم ترور سرد رخ می‌دهد. وی افزود: در گام دوم مسئله ترور فیزیکی را عنوان می‌کنند برای این که بتوانند ناکارآمدی، ناقص بودن یا بی‌دلیل پرداختن به آن مسئله قانونی اصلی را تحت‌الشعاع قرار دهند، بنابراین در این مرحله با نظام‌نامه سازمانی جدی روبه‌رو هستیم.