آئینن تودیع و معارفه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران برگزار شد.

رئیس جدید منابع طبیعی گچساران معرفی شد

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از گچساران تودیع و معارفه رئیس منابع طبیعی گچساران با حضور مسئولان استانی برگزار شد. در این آئین سید قدرت اله علی پور به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گجساران منصوب و از زحمات مجید نظری رئیس سابق این اداره تقدیر شد. به گزارش فارس سید قدرت اله علی پور در کارنامه خود سوابقی اعم از معاون اداره کل محیط زیست استان اصفهان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان کهگیلویه و در حال حاضر هم معاون محیط زیست گچساران را دارد.

پایان پیام / ۸۲۰۳۳