نخست وزیر قرقیزستان در چارچوب سفر کاری به واشنگتن با معاون توسعه سرمایه انسانی بانک جهانی دیدار کرد.

دیدار نخست‌وزیر قرقیزستان با مقامات بانک جهانی

به گزارش خبرنگار مهندسی ترافیک و حمل و نقل در بیشکک، «عاقل بیک جباراف» نخست وزیر قرقیزستان در چارچوب سفر کاری به واشنگتن با «مامتو مورتی» معاون توسعه سرمایه انسانی بانک جهانی دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار طرفین در مورد پروژه‌های جاری و برنامه ریزی شده در قرقیزستان در زمینه اقتصادی، بانکداری، آموزش و توسعه اجتماعی، دیجیتالی شدن بحث و تبادل نظر کردند. طرفین توجه ویژه‌ای به موضوع اصلی نشست‌های بهاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و نقشه راه برای تحول بانک جهانی، مجموعه‌ای از ابتکارات برای اصلاح گروه بانک جهانی داشتند. در این زمینه جباراف با ابراز حمایت کلی از اصلاحات پیشنهادی، گنجاندن موضوع تغییرات اقلیمی و آمادگی برای بیماری همه گیر در ماموریت بانک جهانی و بروزرسانی مدل عملیاتی بانک را پیشنهاد کرد. وی خاطرنشان کرد: قرقیزستان به حمایت مالی بیشتری نیاز دارد که با هدف تحریک اقتصاد کشور از بین بردن اثرات منفی بیماری همه گیر بر سرمایه انسانی، ایجاد انگیزه جدید به روابط اقتصادی وبازارها  مشترک در سطح منطقه خواهد بود. علاوه بر این، جباراف به بانک پیشنهاد کرد مکانیسم‌هایی را برای تبدیل بدهی خارجی به طرح‌های سبز و اقلیمی در نظر بگیرد. به نوبه خود مورتی به پیشرفت قابل توجه در افزایش حمایت مالی از بخش آموزش و بهداشت در قرقیزستان اشاره کرد. «عاقل بیک جباراف» در این سفر کاری در نشست های بهاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرکت خواهد کرد و همچنین تعدادی نشست دوجانبه و چندجانبه با شرکای توسعه برگزار خواهد کرد. پایان پیام/ح