مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام از اتصال 93 درصدی روستاهای ایلام، به اینترنت خبر داد.

دسترسی 93 درصدی روستاهای ایلام به اینترنت

کریمی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام شامگاه امروز درگفت‌و‌گو با خبرنگار مهندسی ترافیک و حمل و نقل در ایلام گفت: ۹۳درصد از روستاهای ایلام به اینترنت متصل هستند. وی افزود: از ین تعداد، ۸۸ درصد آن از کیفیت مطلوب برخوردارند و ۵ درصد باقی مانده  نیز، نیاز به ارتقا دارند. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام با اشاره به اینکه ۳۷۵ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان داریم؛ تصریح کرد: از این تعداد ۳۳۳ روستای استان به اینترنت پرسرعت متصل شده اند. وی در ادامه گفت: استان ایلام از لحاظ درصد روستا‌های متصل شده به اینترنت در دولت سیزدهم، رتبه چهارم را دارد. کریمی در پایان بیان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا پایان سال همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند. پایان خبر/