یک پژوهشگر توسعه گفت: بعد از دولت مرحوم مصدق، برای دومین بار در تاریخ اقتصادی ایران در دولت روحانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فهرست دریافت‌کنندگان ارز در ایران اعلام شد.

دریافت کنندگان بزرگ ارز را بشناسید/ گزارش عجیب بحرینیان از آمارهای ارزی