مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه امیرالمؤمنین (ع) گفت: 800 نفر از ساکنان مناطق محروم و حاشیه نشین شهر ایلام از خدمات رایگان تیم درمانی بسیج جامعه پزشکی بهره مند شدند.

خدمات تیم درمانی بسیج جامعه پزشکی ایلام به 800 نفر از نقاط محروم

سرهنگ علی مریدی مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام شامگاه پنجشنبه درگفت وگو با خبرنگار مهندسی ترافیک و حمل و نقل در ایلام گفت: ۸۰۰ نفر از ساکنان مناطق محروم و حاشیه نشین شهر ایلام از خدمات رایگان تیم درمانی تخصصی بسیج جامعه پزشکی بهره مند شدند. وی افزود: این تیم پزشکی متشکل از متخصصان ارتوپدی، داخلی، زنان و زایمان، دندانپزشک و روانشناس بوده که به جامعه هدف خدمات ویزیت و داروی رایگان ارائه کردند.   مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام ادامه داد: برنامه ریزی های لازم جهت حضور ۱۵۰ تیم چند تخصصی بسیج جامعه پزشکی کشور در مناطق کم برخوردار استان ایلام در راستای ارائه خدمات رایگان دارویی و پزشکی انجام گرفته است که در آینده ای نردیک این تیم ها به استان اعزام می شوند. به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل در ایلام، از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ تیم چند تخصصی به مناطق مختلف استان برای ارائه خدمات رایگان اعزام شده اند. پایان پیام/