سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، از ارزآوری و افزایش ترانزیت کالا از طریق مرزهای این استان خبر داد.

جهش در ترانزیت کالا از مرزهای کرمانشاه

علی‌اصغر عباس‌زاده سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، از رشد ۲ هزار و ۶۹۸ درصدی ارزش کالاهای ترانزیت داخلی حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه طی فروردین‌ماه سال‌جاری خبر داد. وی ارزش کالاهای ترانزیتی داخلی گمرکات استان کرمانشاه در مدت مذکور را ۱۲ میلیون و ۹۵۴ هزارو ۵۵ دلار به وزن ۴ هزارو ۷۰۹ تن عنوان کرد و افزود: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش۲ هزار و ۶۹۸ درصد رشد و از لحاظ وزن ۵ هزار و ۳۰ درصد افزایش داشته است. سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه گفت: عمده کالاهای ترانزیتی داخلی حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه تجهیزات خط تولید و ضایعات کارتن بوده است.  وی همچنین  ارزش کالاهای ترانزیتی خارجی گمرکات استان کرمانشاه در ماه نخست سال‌جاری را ۱۶۳ میلیون و ۶۳۴ هزارو ۲۴۳ دلار به وزن ۲۰۳ هزارو ۲۶۳ تن عنوان کرد و ادامه داد: این میزان کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ۲۴ درصد رشد و از لحاظ وزن ۲۰ درصد افزایش داشته است. عباس زاده تصریح کرد: عمده کالاهای ترانزیتی خارجی از مبداء گمرکات استان کرمانشاه مازوت، قیر، قیر نفت و عمده کالاهای ترانزیت خارجی با مقصد حوزه نظارت گمرکات استان اتومبیل مستعمل بوده است. پایان پیام/پ