براساس آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق اعلام شده قیمت سوخت در سال آینده افزایش پیدا نمی کند و سهمیه خودروهای شخصی موتور سیکلت‌ها نیز با تغییر همراه نخواهد بود.

جزئیات مصوبات امروز کمیسیون تلفیق| سال آینده قیمت و سهمیه سوخت تغییر نمی‌کند/ تکلیف دولت برای اتخاذ تدابیر لازم برای خودروهای فاقد کارت سوخت

به گزارش خبرنگار سیاسی مهندسی ترافیک و حمل و نقل، کمیسیون تلیفق بودجه ۱۴۰۲ عصر امروز در نشستی به بررسی بخش‌هایی از لایحه بودجه پرداخت و مصوباتی را در این خصوص داشت که این مصوبات نیاز است تا در صحن مجلس بررسی شود. براساس این گزارش یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق درباره سهیمه بنزین برای خودروها، موتورسیکلت‌ها و همچنین خانواده‌های فاقد خودرو بود. بر اساس آنچه اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲مصوب کردند بنا شده تا سوختگیری در جایگاه‌ها فقط با کارت شخصی صاحبان موتورسیکلت و خودروها انجام شود و دیگر سوختگیری با کارت جایگاه صورت نگیرد. کمسیون تلفیق هیات وزیران را هم مکلف کرده آیین نامه ای را تدوین کند تا کسانی که کارت سوخت شان مفقود یا با مشکل مواجه می شود هم بتوانند از بنزین آزاد جایگاه‌های سوخت استفاده کنند. همچنین براساس آنچه در مصوبه کمیسیون تلفیق اعلام شده قیمت سوخت در سال آینده افزایش پیدا نمی کند و سهمیه خودروهای شخصی موتور سیکلت ها نیز با تغییر همراه نخواهد بود. علاوه بر این، اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کرده اند تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت در اختیار دستگاه‌های مختلف اجرایی قرار گیرد در جلسه امروز کمسیون تلفیق بودجه همچنین اعضای کمیسیون مصوب کردند که خانواده‌هایی هم که فاقد خودرو هستند و سهمی از یارانه سوخت ندارند ماهانه به ازای هر عضو خانواده ۱۵ لیتر سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد.  طبق این مصوبه، منابع مورد نیاز برای اجرای این مصوبه توسط دولت تعیین و تامین می‌شود و دولت همچنین باید زمینه را برای فروش سهمیه بنزین این خانوارها فراهم آورد. همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سهمیه سوخت موتورسیکلت‌ ها و خودروهای عمومی در سال آینده به شکل فعلی باقی خواهد ماند و در مورد سهمیه سوخت خودروهای شخصی، افرادی که دارای دو خودرو باشند می‌توانند از سهمیه سوخت استفاده کنند. همچنین براساس آنچه مالک شریعتی در توئیتی اعلام کرده است کمیسیون تلفیق ‎ بودجه ۱۴۰۲  تصویب کرده که دولت مجاز است از ابتدای خردادماه۱۴۰۲ و درصورت تحقق منابع، به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو بازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه ای اختصاص دهد و امکان تبادل سهمیه بنزین را در بازار فراهم کند پایان پیام/