سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر مدیرعامل ایران خودرو گفت: در این راستا 3 نفر از هیات مدیره ایران خودرو نیز تغییر کردند.

توضیحات سخنگوی وزارت صمت درباره تغییر مدیرعامل ایران خودرو

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل، امید قالیباف با بیان اینکه مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرد، گفت: با تغییراتی که در ترکیب سهامداران ایران خودرو در مجمع عمومی این شرکت اتفاق افتاد، مهدی خطیبی از مدیرعامل ایران خودرو کنار رفت و علیمردان عظیمی جای وی را گرفت. سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: در همین راستا 3 نفر از 5 عضو هیات مدیره ایران خودرو نیز تغییر کردند.  وی افزود: علیمردان عظیمی پیش از این رئیس هیات مدیره شرکت سایپا بود.  مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل ایران خودرو هم‌اکنون در حال برگزاری است. انتهای پیام/