با محکوم شدن وزیر سابق جهاد کشاورزی به ۳ سال حبس، بار دیگر پرونده فساد چای دبش به سر زبان‌ها افتاده و انگشت انتقادات به سمت دولت رئیسی و سکوت آنان نسبت به ماجرا رفته است.

تناقض گویی دولت رئیسی در پرونده فساد چای دبش /چرا از وزیر مقصر در پرونده بزرگ فساد حمایت شد؟

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل، «ساداتی‌نژاد به ۳ سال حبس محکوم شد.» این خبری است که روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در دیدار با دانشجویان دانشگاه یاسوج اعلام کرد و گفت: «در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند که درخواست ماده ۴۷۷ کرده‌اند.» همین اظهارات کافی بود تا دوباره پرونده فساد «چای دبش» را که دولتمردان رئیسی سعی می‌کردند با سکوت از کنار آن بگذرند را بر سر زبان‌ها بی‌اندازد.

هر چند که ابراهیم رئیسی و دولتمردانش همواره شعارهای جذاب مبارزه با فساد سر می‌دهند اما پس از رو شدن فساد چای دبش، سیاست دیگر برگزیدند، ابتدا دولت خود را به عنوان قهرمان «فسادیابی» معرفی کردند و مسئولیت این فساد را به گردن دولت دوازدهم انداختند.