مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: یکی از اولویت‌ها برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی است تا بتوانیم مصرف سوخت را کنترل و آلودگی هوا را کمتر کنیم.

تلاش برای ورود خودروهای برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرنگار محیط زیست مهندسی ترافیک و حمل و نقل، ورود خودرو‌های برقی  به عنوان یک راهکار برای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا مطرح شده است،  سید محمد میرزایی قمی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این رابطه گفت : یکی از اولویت‌های ما برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی است و به دنبال برق کردن اتوبوس، ون و تاکسی هستیم و قراردادهایی در این زمینه نوشته شده است که تاثیر چشمگیری بر روی مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت. وی ادامه داد : ما برای برقی کردن به دنبال ایجاد ایستگاه‌های شارژ هستیم، در حال ۱۵ ایستگاه شارژ خودرو در تهران ایجاد شده است که قرار است در آینده این تعداد افزایش داشته باشد. موضوع مهم دیگر تامین برق خواهد بود که برای این تعداد خودروهای عمومی ما ۵۰۰ مگاوات برق نیاز خواهیم داشت، در حال حاضر متوسط مصرف برق شهر تهران ۵۰۰۰ مگاوات در روز خواهد بود و عملاً یک دهم برق شهر برای شارژ این وسایل مورد نیاز خواهد بود. شارژ این خودروها باید در طول شبانه روز انجام شود و شارژ زمانی صورت بگیرد که پیک مصرف در شهر نباشد. مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها طی سالیان گذشته در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوای شهر تهران، نبود امکان شناسایی به‌روز شده عاملان اصلی ایجاد این بحران بوده است. همواره در فصل آلودگی هوا متهمان مختلفی مورد اشاره قرار می‌گرفتند بدون اینکه سهم هر کدام از آن‌ها در ایجاد این بحران شناسایی محاسبه و ارائه شده باشد. وی اضافه کرد: در واقع اطلاعات جدیدی در دسترس نبود که به وسیله آن بتوان مشخص کرد کدام منابع آلاینده در شهر تهران آلودگی تولید می‌کنند و هر کدام چه مقدار در کل آلودگی تولیدی در شهر تهران سهم دارند چراکه دومین گام اصلی در مدیریت کیفیت هوا یعنی تهیه سیاهه انتشار شناخته می شود، که برای شهر تهران به‌روزرسانی نشده بود. هدف از تهیه سیاهه انتشار را کمی‌سازی مقادیر آلایندگی تولیدی از منابع آلاینده مختلف، شناسایی و اهمیت‌سنجی و مقایسه منابع مختلف برای آلایندگی‌های گوناگون و اثرسنجی سناریوهای مختلف کاهش آلودگی هوا ذکر کرد. وی افزود: سیاهه انتشار مهم‌ترین ابزار علمی و مدیریتی شناخت و کاهش آلودگی هواست. بدون سیاهه انتشار برنامه‌ریزی برای کاهش آلودگی هوا کاملاً بی‌هدف است. سیاهه انتشار اهداف کیفی را به اهداف کمی تبدیل و پایش اثربخشی برنامه‌های کاهش آلودگی هوا را میسر می‌کند. میرزایی قمی در ادامه گفت: در این جهت پس از سال‌ها، در دو دوره متوالی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ سیاهه انتشار شهر تهران توسط شرکت کنترل کیفیت هوا تدوین و به‌روز رسانی شد. این مطالعات مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در حوزه آلودگی هوا در کشور قرار گرفته است. پایان پیام/