دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه از تلاش برای جلوگیری از توسعه تصرف‌ها و تخریب‌های منابع طبیعی در سوادکوه خبر داد.

تلاش برای جلوگیری از توسعه تصرف‌ها و تخریب‌های منابع طبیعی در سوادکوه

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از شهرستان سوادکوه، محمد خانلری پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد پیشگیری از تصرفات غیر‌قانونی اراضی و حفظ حقوق‌عامه در دادگستری سوادکوه با حضور دادستان، معاون فرماندار و سایر اعضا، اظهار کرد: جلوگیری از هرگونه تصرف و تخریب اراضی‌ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط سودجویان از اهداف  ستاد پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه،گفت: راه‌اندازی ستاد پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی تاثیر قابل توجهی در کاهش تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارد. وی با بیان اینکه به اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان آسیب‌های جدی دید و عزم ما جلوگیری از توسعه دامنه تصرف و تخریب‌هاست، افزود: طرح پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی محور کار ما در ستاد پیشگیری است. خانلری، طرح پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی را، طرحی مطلوب دانست و اظهار کرد: عدم انجام مفاد آن از سوی نهادها و ارگانها پذیرفته نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق پیش رفت و گشت‌های نظارتی را تقویت کرد تا از هرگونه تصرف غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی در ابتدای امر برخورد شود. وی گفت: با هرگونه ترک فعل مدیران در صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی مطابق قانون برخورد می‌شود. انتهای پیام/۸۶۰۱۵/م