فرماندار تربت جام از تعطیلی تمام مقاطع مدارس تربت جام در شیفت صبح خبر داد.

تعطیلی مدارس تربت جام  در شیفت صبح

به گزارش مهندسی ترافیک و حمل و نقل از تربت جام، جمشیدی اظهار کرد: ️با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، و همچنین برای کاهش اضطراب دانش آموزان عزیز و اولیاء گرامی، مدارس نوبت صبح تمامی مقاطع شهرستان غیرحضوری می‌باشند. پایان پیام/